Dane przemysłowe: Podstawa cyfrowego paszportu produktu i cyfrowego bliźniaka w strumieniu wartości i obsłudze surowców

W nadchodzących latach Cyfrowy Paszport Produktu stanie się obowiązkowy w Unii Europejskiej. Krok ten ma na celu ustanowienie zrównoważonych produktów jako standardu i zachęcenie firm do większej przejrzystości i wydajności. Dowiesz się, w jaki sposób dane branżowe mogą być wykorzystywane jako podstawa Cyfrowego Paszportu Produktu i Cyfrowego Bliźniaka, szczególnie w obszarze obsługi surowców, która ma kluczowe znaczenie w wielu branżach.

Pan Opdenhoff: Osoba kontaktowa ds. systemów mieszania

Czy masz dodatkowe pytania dotyczące DIGITAL ZWILLING i danych przemysłowych w obsłudze surowców? W takim razie już teraz umów się z nami na osobistą konsultację. Bezpłatnie i bez zobowiązań!

Czym są Cyfrowy Paszport Produktu i Cyfrowy Bliźniak?

Cyfrowy paszport produktu to znormalizowany zestaw danych, który podsumowuje wszystkie istotne informacje o produkcie w całym jego cyklu życia. Obejmuje to informacje na temat użytych materiałów, zainstalowanych komponentów i możliwości recyklingu. Celem jest zapewnienie konsumentom przejrzystych informacji na temat śladu ekologicznego produktów, aby umożliwić im podejmowanie świadomych i zrównoważonych decyzji dotyczących konsumpcji.

 

Cyfrowy bliźniak to wirtualna replika systemów fizycznych, która umożliwia modelowanie, symulację, analizę i szybką optymalizację świata rzeczywistego. Jest on tworzony na podstawie kompleksowego zbioru danych dotyczących produktu, a także zawiera informacje o procesach i usługach. Pomaga to obniżyć koszty badań i rozwoju lub zapewnienia jakości, przeprowadzić konserwację zapobiegawczą i zoptymalizować cykl życia produktu jako całości.

Cyfrowy bliźniak w procesie produkcji

Funkcje i zalety powłoki zarządzania aktywami

Czwarta rewolucja przemysłowa, znana jako Przemysł 4.0, dąży do stworzenia sieciowego i interoperacyjnego łańcucha wartości. W tym kontekście wszystkie elementy, znane jako zasoby, komunikują się ze sobą w sposób jak najbardziej autonomiczny, aby procesy produkcyjne były wydajne i odporne. Zasób może być zarówno obiektem fizycznym (takim jak maszyna), jak i bytem wirtualnym (takim jak oprogramowanie lub dokument). Aby umożliwić tę skuteczną komunikację, zasoby muszą być zdefiniowane i reprezentowane w znormalizowany sposób w świecie wirtualnym. W tym miejscu do gry wkracza powłoka zarządzania zasobami, która służy jako konkretna implementacja cyfrowego bliźniaka i jest obecnie w procesie standaryzacji (IEC 63278)

Struktura podmodeli powłoki zarządzania aktywami

Podmodele powłoki zarządzania zasobami mają strukturę modułową i składają się z kilku podmodeli (SM) i SubmodelElementCollections (SMC), które opisują różne właściwości zasobu. Każdy submodel zawiera określone cechy, które są opisane metadanymi zgodnie z normą IEC 61360-1. Cechy te mogą być wykorzystywane w różnych kontekstach i w razie potrzeby mogą zostać rozszerzone o cechy specyficzne dla firmy.

Obsługa surowców za pomocą kodu QR

Zalety korzystania z danych branżowych w obsłudze surowców

Wykorzystanie danych branżowych do opracowania Cyfrowego Paszportu Produktu i Cyfrowego Bliźniaka przynosi liczne korzyści, zwłaszcza w obszarze obsługi surowców:

  • Zrównoważony rozwój i wydajność: Dane przemysłowe umożliwiają optymalizację zużycia energii i wprowadzanie zrównoważonych produktów. Przyczynia się to do zmniejszenia śladu ekologicznego i pomaga firmom w ustanowieniu praktyk przyjaznych dla środowiska.
  • Przejrzystość i identyfikowalność: Stała dostępność danych w całym łańcuchu wartości umożliwia firmom zapewnienie przejrzystości i identyfikowalności surowców.
  • Przewagi konkurencyjne: Firmy, które polegają na tej technologii, odnotowują średnią poprawę o 17 procent w kluczowych wskaźnikach sprzedaży i działalności operacyjnej, jak również wzrost do 35 procent w wydajności systemu.

Integracja ze strumieniem wartości i obsługa surowców

Cyfrowy bliźniak i cyfrowy paszport produktu oferują ogromne korzyści w strumieniu wartości i obsłudze surowców. Umożliwiają monitorowanie i optymalizację wszystkich etapów od odbioru surowców, przez produkcję, aż po dostawę. Integrując je ze strumieniem wartości, firmy mogą:

  • Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł: Dane w czasie rzeczywistym umożliwiają precyzyjne monitorowanie procesów produkcyjnych, pozwalając na szybką identyfikację i eliminację wąskich gardeł.
  • Ciągłe doskonalenie procesów: Analizując zebrane dane, firmy mogą stale optymalizować i dostosowywać swoje procesy w celu zwiększenia wydajności i produktywności.
  • Podejmowanie zrównoważonych decyzji: Przejrzyste i spójne dane wzdłuż strumienia wartości i podczas obsługi surowców wspierają zrównoważone decyzje i pomagają zminimalizować ślad ekologiczny.
Ciągłe skalowanie wytłaczarki

Uważność i współpraca

 

Często pomijaną, ale istotną zaletą cyfrowego bliźniaka jest promowanie uważności w branży. Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i szczegółowemu gromadzeniu danych firmy mogą:

  • Uważność na ludzi: Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników można poprawić poprzez precyzyjne monitorowanie i wczesne ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach.
  • Uważność na maszynach: Maszyny mogą być obsługiwane bardziej wydajnie, a ich żywotność wydłużona dzięki ciągłemu monitorowaniu i konserwacji zapobiegawczej.
  • Uważność na produkty: Produkty mogą być wytwarzane w najwyższej jakości, a ich procesy produkcyjne są przejrzyste, co prowadzi do większego zaufania klientów.
  • Uważność systemów: Całość systemów można zoptymalizować i zharmonizować, aby zapewnić płynny proces produkcji.

Ponadto cyfrowy bliźniak wspiera pracę zespołową, zapewniając platformę do dialogu i współpracy. Umożliwia to różnym działom i partnerom bardziej efektywną współpracę i wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań.

Wyzwania związane z wykorzystaniem danych branżowych

Jednym z największych wyzwań związanych z wykorzystaniem danych przemysłowych jest dostępność właściwych danych we właściwym miejscu. W wielu firmach mniej niż 55 procent wszystkich informacji jest dostępnych we wszystkich działach. Silosy danych uniemożliwiają firmom wykorzystanie potencjału istniejących danych lub przeniesienie ich do systemu DPP. Ponadto istnieją trudności w wymianie danych z innymi firmami w całym łańcuchu wartości.

 

Kompleksowa współpraca w otwartym pokoju danych

Kolejną decydującą zaletą wykorzystania danych branżowych jest możliwość współpracy między firmami w otwartej przestrzeni danych. Ułatwia to wymianę danych między różnymi firmami i partnerami w łańcuchu wartości oraz umożliwia efektywną i przejrzystą współpracę.

 

Otwarty pokój danych oferuje następujące korzyści:

Znormalizowana baza danych: Wszyscy zaangażowani mają dostęp do ujednoliconej bazy danych, co znacznie usprawnia komunikację i współpracę.

Elastyczność i zwinność: Eliminując lokalne instalacje i wykorzystując przetwarzanie w chmurze, firmy mogą elastycznie i zwinnie reagować na zmiany.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Nowoczesne ekosystemy danych oferują kompleksową ochronę i bezpieczeństwo danych, co zapewnia bezpieczną wymianę poufnych informacji.

 

Udane wdrożenia

Jednym z przykładów udanego wykorzystania danych branżowych jest Battery Pass. Pod nazwą Catena-X Kilku producentów z branży motoryzacyjnej połączyło siły, aby stworzyć otwartą i opartą na współpracy przestrzeń danych. Umożliwia to tworzenie łańcuchów wartości opartych na danych i optymalizację procesów biznesowych. Battery Pass zapewnia unikalną identyfikację i informacje o wszystkich zainstalowanych akumulatorach wysokiego napięcia, co oferuje znaczące korzyści w zakresie wykorzystania zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Wnioski

Wykorzystanie danych przemysłowych jako podstawy dla Cyfrowego Paszportu Produktu i Cyfrowego Bliźniaka oferuje ogromny potencjał w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i promowania zrównoważonego rozwoju. Firmy, które przyjmą te technologie na wczesnym etapie, mogą nie tylko poprawić swoją wydajność i jakość produktów, ale także osiągnąć istotną przewagę konkurencyjną. Stworzenie nowoczesnego ekosystemu danych, przezwyciężenie silosów danych oraz integracja ze strumieniem wartości i obsługą surowców to decydujące kroki w kierunku osiągnięcia tych celów. Cyfrowe bliźniaki promują również świadomość ludzi, maszyn, produktów i systemów oraz usprawniają współpracę.

Pan Brunetti: Osoba kontaktowa ds. systemów dozowania

 Zarezerwuj bezpłatną i niezobowiązującą osobistą konsultację już teraz Cyfrowy bliźniak w obsłudze surowców z nami.

pl_PLPolish
Zgoda na pliki cookie RODO z prawdziwym banerem plików cookie