Industriële gegevens: De basis voor het digitale productpaspoort en de digitale tweeling in de waardestroom en grondstoffenverwerking

In de komende jaren zal het Digitale Productpaspoort verplicht worden in de Europese Unie. Deze stap is bedoeld om duurzame producten tot standaard te maken en bedrijven aan te moedigen transparanter en efficiënter te worden. Je leert hoe industriegegevens kunnen worden gebruikt als basis voor het Digitale Productpaspoort en de Digitale Tweeling, met name op het gebied van grondstoffenverwerking, dat in veel industrieën van centraal belang is.

De heer Opdenhoff: contactpersoon voor mengsystemen

Heb je nog vragen over DIGITAL ZWILLING en industriële data in grondstoffenverwerking? Maak dan nu een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek. Gratis en vrijblijvend!

Wat zijn het Digitale Productpaspoort en de Digitale Tweeling?

Het Digitale Productpaspoort is een gestandaardiseerde gegevensset die alle relevante informatie over een product gedurende zijn hele levenscyclus samenvat. Dit omvat informatie over de gebruikte materialen, geïnstalleerde onderdelen en recyclebaarheid. Het doel is om consumenten transparante informatie te geven over de ecologische voetafdruk van producten, zodat ze bewuste en duurzame consumptiebeslissingen kunnen nemen.

 

Een digital twin is een virtuele replica van fysieke systemen die het mogelijk maakt om de echte wereld te modelleren, simuleren, analyseren en snel te optimaliseren. Het wordt gecreëerd op basis van een uitgebreide verzameling gegevens met betrekking tot een product en bevat ook informatie over processen en diensten. Dit helpt om de kosten voor onderzoek en ontwikkeling of kwaliteitsborging te verlagen, preventief onderhoud uit te voeren en de levenscyclus van het product als geheel te optimaliseren.

Digitale tweeling in het productieproces

Functies en voordelen van de schil voor activabeheer

De vierde industriële revolutie, bekend als Industrie 4.0, streeft naar een genetwerkte en interoperabele waardeketen. In deze context communiceren alle elementen, assets genoemd, zo autonoom mogelijk met elkaar om productieprocessen efficiënt en veerkrachtig te maken.. Een asset kan zowel een fysiek object zijn (zoals een machine) als een virtuele entiteit (zoals software of een document). Om deze efficiënte communicatie mogelijk te maken, moeten assets op een gestandaardiseerde manier worden gedefinieerd en gerepresenteerd in de virtuele wereld. Dit is waar de asset administration shell om de hoek komt kijken, die dient als een concrete implementatie van een digital twin en momenteel in het standaardisatieproces zit (IEC 63278).

Structuur van de submodellen voor vermogensbeheer

De submodellen van de asset administration shell hebben een modulaire structuur en bestaan uit verschillende submodellen (SM) en SubmodelElementCollections (SMC), die de verschillende eigenschappen van een asset beschrijven. Elk submodel bevat specifieke kenmerken die worden beschreven door metadata in overeenstemming met IEC 61360-1. Deze kenmerken kunnen in verschillende contexten worden gebruikt. Deze kenmerken kunnen in verschillende contexten worden gebruikt en kunnen indien nodig worden uitgebreid met bedrijfsspecifieke kenmerken.

Grondstofverwerking met QR-code

Voordelen van het gebruik van industriegegevens bij de verwerking van grondstoffen

Het gebruik van gegevens uit de industrie bij de ontwikkeling van een digitaal productpaspoort en een digitale twin biedt tal van voordelen, vooral op het gebied van grondstoffenverwerking:

  • Duurzaamheid en efficiëntie: Industriële gegevens maken het mogelijk om het energieverbruik te optimaliseren en duurzame producten te introduceren. Dit draagt bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk en helpt bedrijven milieuvriendelijke praktijken in te voeren.
  • Transparantie en traceerbaarheid: De consistente beschikbaarheid van gegevens over de hele waardeketen stelt bedrijven in staat om transparantie te creëren en de traceerbaarheid van hun grondstoffen te garanderen.
  • Concurrentievoordelen: Bedrijven die op deze technologie vertrouwen, registreren een gemiddelde verbetering van 17 procent in de belangrijkste verkoop- en operationele cijfers, evenals een stijging tot 35 procent in systeemprestaties.

Integratie in de waardestroom en grondstofverwerking

De digitale twin en het digitale productpaspoort bieden enorme voordelen in de waardestroom en de verwerking van grondstoffen. Ze maken het mogelijk om alle stappen te monitoren en te optimaliseren, van de ontvangst van grondstoffen via productie tot levering. Door ze te integreren in de waardestroom kunnen bedrijven:

  • Identificeer en elimineer knelpunten: Real-time gegevens maken een nauwkeurige controle van de productieprocessen mogelijk, waardoor knelpunten snel kunnen worden opgespoord en verholpen.
  • Processen voortdurend verbeteren: Door de verzamelde gegevens te analyseren, kunnen bedrijven hun processen voortdurend optimaliseren en aanpassen om de efficiëntie en productiviteit te verhogen.
  • Duurzame beslissingen nemen: Transparante en consistente gegevens langs de waardestroom en bij de verwerking van grondstoffen ondersteunen duurzame beslissingen en helpen de ecologische voetafdruk te minimaliseren.
Extruder schalen continu

Mindfulness en samenwerken

 

Een vaak over het hoofd gezien maar belangrijk voordeel van de digitale tweeling is de bevordering van mindfulness in de industrie. Door real-time monitoring en gedetailleerde gegevensverzameling kunnen bedrijven:

  • Mindfulness voor mensen: De gezondheid en veiligheid van werknemers kan worden verbeterd door nauwkeurige controle en vroegtijdige waarschuwingen voor potentiële gevaren.
  • Mindfulness op machines: Machines kunnen efficiënter worden bediend en hun levensduur kan worden verlengd door continue bewaking en preventief onderhoud.
  • Mindfulness van producten: Producten kunnen van de hoogste kwaliteit worden gemaakt en hun productieprocessen worden transparant gemaakt, wat leidt tot meer vertrouwen bij de klant.
  • Mindfulness van systemen: Alle systemen kunnen worden geoptimaliseerd en geharmoniseerd om een soepel productieproces te garanderen.

Daarnaast ondersteunt de digitale twin samenwerking door een platform te bieden voor dialoog en samenwerking. Hierdoor kunnen verschillende afdelingen en partners efficiënter samenwerken en gezamenlijk innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Uitdagingen in het gebruik van sectorgegevens

Een van de grootste uitdagingen bij het gebruik van industriële gegevens is de beschikbaarheid van de juiste gegevens op de juiste plaats. In veel bedrijven is minder dan 55 procent van alle informatie op alle afdelingen beschikbaar. Datasilo's verhinderen dat bedrijven het potentieel van hun bestaande gegevens benutten of deze overbrengen naar een DPP-systeem. Daarnaast zijn er problemen bij het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven in de waardeketen.

 

Uitgebreide samenwerking in de open dataroom

Een ander doorslaggevend voordeel van het gebruik van industriegegevens is de mogelijkheid van samenwerking tussen bedrijven in een open dataruimte. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens tussen verschillende bedrijven en partners in de waardeketen en maakt efficiënte en transparante samenwerking mogelijk.

 

Een open dataroom biedt de volgende voordelen:

Gestandaardiseerde database: Alle betrokkenen hebben toegang tot een gestandaardiseerde database, wat de communicatie en samenwerking aanzienlijk verbetert.

Flexibiliteit en wendbaarheid: Door lokale installaties te elimineren en cloud computing te gebruiken, kunnen bedrijven flexibel en wendbaar reageren op veranderingen.

Beveiliging en compliance: Moderne gegevensecosystemen bieden uitgebreide gegevensbescherming en -beveiliging, waardoor de veilige uitwisseling van gevoelige informatie wordt gewaarborgd.

 

Succesvolle implementaties

Een voorbeeld van het succesvolle gebruik van branchegegevens is de Batterijpas. Onder de naam Catena-X hebben verschillende autofabrikanten hun krachten gebundeld om een open en gezamenlijke dataruimte te creëren. Dit maakt datagestuurde waardeketens en geoptimaliseerde bedrijfsprocessen mogelijk. De Battery Pass biedt unieke identificatie en informatie voor alle geïnstalleerde hoogspanningsbatterijen, wat aanzienlijke voordelen biedt op het gebied van het gebruik van hulpbronnen en de circulaire economie.

 

Belangrijke links en bronnen

Conclusie

Het gebruik van industriële gegevens als basis voor het Digitale Productpaspoort en de Digitale Tweeling biedt enorme mogelijkheden voor het optimaliseren van productieprocessen en het bevorderen van duurzaamheid. Bedrijven die deze technologieën in een vroeg stadium toepassen, kunnen niet alleen hun efficiëntie en productkwaliteit verbeteren, maar ook belangrijke concurrentievoordelen behalen. Het creëren van een modern data-ecosysteem, het overwinnen van datasilo's en de integratie in de waardestroom en grondstofverwerking zijn beslissende stappen om deze doelen te bereiken. Digitale tweelingen bevorderen ook het bewustzijn van mensen, machines, producten en systemen en verbeteren de samenwerking.

De heer Brunetti: Contactpersoon voor doseersystemen

 Boek nu een gratis en vrijblijvende persoonlijke adviesafspraak digitale tweeling in grondstoffenverwerking met ons.

nl_NLDutch
GDPR cookieconsent met echte cookie banner