OPD-producten

WIJ VERHOGEN DE EFFICIËNTIE

IN UW PRODUCTIE UM

TOT 50%

Onze producten zijn ontworpen om uw bedrijf uitgebreide toegevoegde waarde te bieden in de waardestroom. Met onze open datastructuur en gedetailleerde documentatie stellen we u in staat om alle medewerkers te betrekken via training. Dit creëert investeringszekerheid voor uw waardestroom, omdat uw teams in staat worden gesteld om zelfstandig veranderingen door te voeren en het gebruik van processen te optimaliseren.

Onze fabrikantonafhankelijke oplossingen openen nieuwe horizonten voor u: u kunt de beste ideeën en innovaties integreren, onafhankelijk van externe leveranciers. Dit maakt uw waardestroom flexibel en open voor de beste oplossingen om uw productie- en magazijnprocessen te optimaliseren.

Met onze holistische aanpak bevorderen we de transparantie en flexibiliteit van uw waardestroom. Samen creëren we een efficiënt procesontwerp dat uw bedrijf concurrerender maakt en klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

Ontdek de voordelen van de producten en laat ons samenwerken om uw waardestroom uit te rusten met de beste ideeën en verbeteringen. Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek en ontdek hoe we uw bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen.

Uw succes in de waardestroom is ons doel - laten we samenwerken!

DE PRODUCTEN

Bestel-
administratie
Goederen
Acceptatie
Grondstof
beheer
Productie
beheer
Orderverzamelen
Kwaliteit en traceerbaarheid
beheer

digitale tweeling

Digitale tweeling

Maak de digitale tweeling van je machines en systeemcomponenten.

De voordelen van digitale tweelingen zijn talrijk en variëren van het verbeteren van de efficiëntie tot het openen van nieuwe zakelijke mogelijkheden.  Door sensoren en andere gegevensbronnen te integreren, kunnen gegevens over de status van activa worden geregistreerd en geanalyseerd om onderhoudswerkzaamheden en reparaties te plannen en uit te voeren voordat er storingen optreden.

 • Digitale tweelingen
 • Bewaken en regelen
 • Kant-en-klare oplossingen
Installatietechniek

Van creatie tot gebruik in de waardestroomDigital twins zijn vanaf het begin een cruciaal hulpmiddel bij de engineering van fabrieken. Tijdens de ontwerpfase verzamelen we gedetailleerde gegevens over elk onderdeel van het systeem. Met deze gegevens kunnen we simulaties uitvoeren en optimalisaties doorvoeren voordat de fysieke componenten worden geproduceerd. Zodra de installatie in bedrijf is, gebruiken we de digitale twin om bedrijfsgegevens in realtime te verzamelen en te analyseren. Dit helpt ons om voorspellende onderhoudsstrategieën te ontwikkelen die de efficiëntie verhogen en stilstand minimaliseren. Door het continu verzamelen en analyseren van gegevens kunnen we continue verbeteringen doorvoeren in de waardestroom van onze klanten.

Werktuigbouwkunde

Integratie van gegevens in het ontwerp- en productieprocesDe digitale tweeling is ook van centraal belang voor machinebouw. Van het eerste ontwerp tot de productie en het uiteindelijke gebruik door onze klanten speelt de continue stroom en analyse van gegevens een sleutelrol. Door gegevens te verzamelen en te analyseren tijdens de ontwerpfase kunnen we de machineprestaties voorspellen en optimalisaties doorvoeren. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in het productieproces, waar ze worden gebruikt om de machineparameters nauwkeurig af te stellen. Bij levering aan de klant wordt de digitale twin gebruikt om de integratie in bestaande systemen te vergemakkelijken en om de prestaties van de machine tijdens bedrijf continu te bewaken en te optimaliseren.

Vervaardiging van producten

Van ontwerp tot eindgebruikBij de productie van producten maakt het gebruik van digital twins naadloze gegevensintegratie mogelijk van ontwerp via productie tot levering aan de klant. De digitale tweeling van een product bevat alle relevante informatie die tijdens de ontwerp- en productiefasen is verzameld. Deze informatie is cruciaal voor kwaliteitscontrole en het optimaliseren van productieprocessen. Na levering kunnen klanten het product beter begrijpen en gebruiken dankzij de gegevens die zijn opgeslagen in de digital twin. Het helpt de fabrikant ook om aanpassingen efficiënter uit te voeren en productlevenscycli te verlengen.

Onbeperkt order- en batchbeheer

De digitale twin maakt naadloos en efficiënt beheer van een oneindig aantal orders en batches mogelijk. Door productieprocessen en -systemen virtueel in kaart te brengen, kunnen bedrijven hun productie in realtime bewaken en controleren. Dit systeem zorgt voor een nauwkeurige coördinatie en uitvoering van productieorders.

Automatisering van order- en productwijzigingen

Door gebruik te maken van digital twins kunnen order- en productwissels volledig worden geautomatiseerd. Met deze technologie kunnen productielijnen snel en efficiënt worden omgeschakeld zonder handmatige tussenkomst. Dit vermindert stilstandtijden en minimaliseert foutbronnen, wat leidt tot een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie.

Meer efficiëntie door nauwkeurige planning

De digitale twin maakt het mogelijk om productieprocessen tot in detail te plannen en te simuleren voordat er fysieke veranderingen worden doorgevoerd. Deze nauwkeurige planning maakt het mogelijk om de materiaalstroom en het machinegebruik te optimaliseren en zo de algehele productiviteit te verhogen.

Integratie in bestaande systemen

Digital twins kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande productiesystemen en software. Ze bieden een platform waarop alle relevante gegevens samenkomen, waardoor uitgebreide analyses en de daaruit voortvloeiende gerichte verbetermaatregelen mogelijk worden.

Kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering

Door processen efficiënt te ontwerpen en productiefouten tot een minimum te beperken, helpen digitale tweelingen de bedrijfskosten te verlagen en de productkwaliteit te verbeteren. Elke stap in het productieproces wordt geoptimaliseerd, wat leidt tot minder afval en een hogere kwaliteit van het eindproduct.

waardestroom

Waardestroom

Digitale tweelingen: revolutie in waardestroombeheer

Digital twins optimaliseren het hele productieproces door middel van nauwkeurige simulaties. Ze verbeteren de operationele efficiëntie, verhogen de productkwaliteit en versnellen de ontwikkeling. Voorspellend onderhoud en nauwkeurige documentatie over naleving helpen ook om de efficiëntie en duurzaamheid te verhogen door stilstand te verminderen en hulpbronnen te sparen. 

 • Optimalisatie van bedrijfsprocessen
 • Hogere productkwaliteit
 • Versnelde productontwikkeling
 • Onderhoud en service verbeteren
 • Naleving vergemakkelijken
 • Duurzaamheidsverbeteringen
Interoperabiliteit en AI: drijvende krachten achter industriële efficiëntie

Interoperabiliteit en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) zijn sleutelfactoren die moderne industrieën transformeren. Deze technologieën maken naadloze integratie en analyse van gegevens op verschillende platforms en systemen mogelijk, wat leidt tot aanzienlijke verbeteringen in efficiëntie en productiviteit.

1. Efficiënt gebruik van gegevens door interoperabiliteit: De mogelijkheid om gegevens uit verschillende bronnen te combineren en te gebruiken zorgt voor een uitgebreid beeld van het hele productieproces. Interoperabiliteit vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen en afdelingen, wat leidt tot betere besluitvorming en geoptimaliseerde activiteiten.

2. procesoptimalisatie door AI: Kunstmatige intelligentie speelt een belangrijke rol bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens om patronen te identificeren, voorspellingen te doen en processen te optimaliseren. AI kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor voorspellend onderhoud om stilstandtijden te minimaliseren en de levensduur van machines te verlengen.

3. verhoging van de productie: Door interoperabiliteit en AI te combineren, kunnen bedrijven hun productieprocessen efficiënter organiseren. AI-algoritmen maken het mogelijk om productiefouten te verminderen, de kwaliteitsborging te verbeteren en de productiekosten te verlagen.

4. versnelde innovatie en ontwikkeling: De integratie van AI in het ontwikkelingsproces versnelt productinnovatie. Bedrijven kunnen nieuwe producten sneller op de markt brengen door ontwerp- en testfasen te verkorten met simulatiegebaseerde benaderingen en AI-ondersteunde analysetools.

5. verbeterde compliance en beveiliging: Interoperabiliteit vergemakkelijkt de naleving van wettelijke vereisten door consistent gegevensbeheer en -analyse. AI ondersteunt de geautomatiseerde controle op naleving van regelgeving en verbetert beveiligingsprotocollen door proactief potentiële risico's te identificeren.

Door interoperabiliteit en AI te integreren, kunnen bedrijven niet alleen hun interne processen verbeteren, maar ook een concurrentievoordeel behalen door wendbaarder te zijn en beter in te spelen op veranderingen in de markt. Deze technologieën zijn niet alleen hulpmiddelen om kosten te verlagen, maar ook katalysatoren voor groei en innovatie.

energie Gegevens

Energiegegevens

Gespecialiseerde digitale tweeling voor energieanalyse

Energy Data gebruikt digital twin-technologie om zich uitsluitend te richten op het registreren en analyseren van energieverbruik. Deze gespecialiseerde gegevens worden gebruikt om een productpaspoort te maken dat toegankelijk is via het OPDPRO.CARE platform. Dit productpaspoort documenteert nauwkeurig de middelen die nodig zijn om een product te vervaardigen, wat niet alleen bijdraagt aan energie-efficiëntie, maar ook waardevolle inzichten oplevert voor milieubewuste beslissingen. OPD ENERGY DATA is opgenomen in de lijst van       software voor energiebeheer die in aanmerking komt (BAFA)

 • Verbeterde energie-efficiëntie
 • Kostenreductie
 • Wettelijke conformiteit
 • Verhoogde transparantie
 • Concurrentievoordelen
 • Duurzaam beheer
Verbeterde energie-efficiëntie

De software voor energiebeheer maakt een nauwkeurige bewaking en regeling van het energieverbruik mogelijk. Hierdoor kunnen bedrijven hun energiebehoeften nauwkeurig analyseren en het optimalisatiepotentieel identificeren, wat leidt tot aanzienlijke energiebesparingen.

Kostenreductie

Door energie efficiënt te gebruiken en energieverspilling te voorkomen, kunnen bedrijven hun bedrijfskosten aanzienlijk verlagen. De financiering vergemakkelijkt de aanschaf en implementatie van geavanceerde oplossingen voor energiebeheer die anders financieel niet haalbaar zouden zijn.

Voldoen aan wettelijke vereisten

De introductie van software voor energiebeheer helpt bedrijven om te voldoen aan nationale en internationale energienormen en wettelijke vereisten. Dit is vooral belangrijk voor de naleving van milieuwetten en -voorschriften.

Transparantie vergroten

Met de software voor energiebeheer kunnen bedrijven het energieverbruik van hun processen en systemen in detail volgen. Dit bevordert een beter begrip van energiestromen en -kosten en ondersteunt de besluitvorming en rapportage.

Concurrentievermogen vergroten

Door hun energieverbruik te optimaliseren, verbeteren bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk, maar versterken ze ook hun marktpositie. Duurzame praktijken worden steeds belangrijker voor het concurrentievermogen en het bedrijfsimago.

Steun voor duurzaam ondernemingsbestuur

De implementatie van software voor energiebeheer is in lijn met de doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Bedrijven dragen zo actief bij aan klimaatbescherming en verbeteren hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

APPS

Schaalregeling van Opdenhoff

"Apps by Opdenhoff" zijn software agents die gegevens verwerken en beschikbaar maken voor jouw bedrijf.

De apps ontwikkeld door Opdenhoff bieden een scala aan voordelen die de industrie ondersteunen in het tijdperk van digitalisering. Met een sterke focus op IDTA en RAMI 4.0 richt Opdenhoff zich op het creëren van oplossingen die zowel de efficiëntie als de flexibiliteit van productieprocessen verbeteren. Hier zijn de drie belangrijkste voordelen die deze technologieën bieden:

 • Digitale tweelingen
 • Optimalisatie van de waardeketen
 • Wendbaarheid behouden
Digitale tweelingen

De apps maken het mogelijk om fysieke bedrijfsmiddelen te simuleren als digitale tweeling. Hierdoor kunnen productieprocessen worden verbeterd, de efficiëntie worden verhoogd en fouten in een vroeg stadium worden herkend.

Optimalisatie van de waardeketen

Processen kunnen worden gestandaardiseerd door de waardeketen te digitaliseren. Dit helpt het hele productieproces te optimaliseren en draagt bij aan kostenefficiëntie.

Dienblad

Het creëren van een administratieschil maakt wereldwijde optimalisatie van de waardeketen mogelijk. Hierdoor kunnen productiebedrijven hun processen wereldwijd verbeteren en standaardiseren.

Wendbaarheid behouden

Ondanks wereldwijde optimalisatie en standaardisatie kunnen medewerkers in de afzonderlijke fabrieken kiezen uit de elementen van de waardeketen. Hierdoor blijven ze flexibel en wendbaar, wat nodig is voor snelle aanpassingen en beslissingen.

Integratie in het digitaliseringsecosysteem

De apps vormen een aanvulling op het nieuwe ecosysteem van digitalisering in de productie. Ze maken effectieve samenwerking tussen mens en machine mogelijk en dragen bij aan de naadloze integratie van productieprocessen.

Verhoogde efficiëntie en productiviteit

Door het gebruik van deze apps kunnen bedrijven hun productieprocessen verder verbeteren, wat resulteert in een grotere efficiëntie en productiviteit.

Real-time gegevens en analyses

Door gebruik te maken van realtime gegevens kunnen bedrijven snel reageren op veranderingen, voorspellingen maken en gefundeerde beslissingen nemen.

PLC

Wij ontwikkelen toekomstgerichte en flexibele besturingsconcepten voor u.

Opdenhoff is een expert in PLC programmering, van behoefteanalyse, ontwerp, programmering, testen, inbedrijfstelling tot onderhoud, documentatie, training, ondersteuning, optimalisatie en digitalisering.

 • Toekomstgericht
 • Volledige flexibiliteit
 • Onze expertise!

Opmerking: onze PLC-oplossingen zijn niet software- of fabrikantspecifiek en garanderen u volledige flexibiliteit. 

Verhoogde efficiëntie
Ons PLC-besturingssysteem kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van een systeem of proces, wat leidt tot een grotere efficiëntie. Dit kan de productiekosten verlagen en de productiviteit verhogen.
Flexibiliteit
Ons PLC-besturingssysteem biedt meer flexibiliteit dan een standaardoplossing omdat het wordt aangepast aan de specifieke eisen van de klant. Veranderingen en aanpassingen kunnen gemakkelijker worden doorgevoerd om aan nieuwe eisen te voldoen.
Betrouwbaarheid
Ons PLC-besturingssysteem is over het algemeen robuuster en betrouwbaarder dan een standaardoplossing, omdat het speciaal voor de toepassing is ontwikkeld. Dit minimaliseert stilstand en verbetert de productie-efficiëntie.
Gemakkelijker onderhoud
Onze PLC-besturing is speciaal ontwikkeld voor het systeem of proces, waardoor deze eenvoudiger te onderhouden is. De specifieke componenten en functies zijn bekend, wat de diagnose en reparatie bij storingen vergemakkelijkt.
Uitbreidbaarheid
Ons PLC-besturingssysteem kan zo worden ontworpen dat het eenvoudig kan worden uitgebreid als de eisen van de klant groeien of veranderen. Dit betekent dat investeringen in het besturingssysteem langer kunnen worden benut.
Beveiliging
Ons PLC-besturingssysteem kan ook worden aangepast aan de specifieke veiligheidsvereisten van de toepassing. Dit minimaliseert potentiële veiligheidsrisico's en zorgt voor een veilige werking.

SCADA

De software voor het visualiseren en beheren van uw productieprocessen. 

Onze OPD SCADA is het intelligente antwoord op steeds complexere processen en hogere eisen aan de functionaliteit van mens en machine. Opdenhoff is een expert in projectplanning voor SCADA-systemen, van eisenanalyse, concept, ontwerp, realisatie, implementatie, testen en inbedrijfstelling tot onderhoud, documentatie, training, ondersteuning, optimalisatie en digitalisering.

 • Aansluiting van software
 • Gegevensbeheer en -verwerking
 • Netwerkontwerp

Opmerking: onze SCADA-oplossingen zijn niet software- of fabrikantspecifiek en garanderen u volledige flexibiliteit. 

Gestandaardiseerde interfaces
Perfecte integratie in uw OPDPRO.CARE en in uw automatisering door het gebruik van open, gestandaardiseerde interfaces in hardware en software. OPD SCADA is gebaseerd op standaard SCADA-systemen met een open programmeerinterface en biedt wereldwijde ondersteuning. OPD SCADA staat voor de grootst mogelijke openheid en integratiemogelijkheden. We vertrouwen consequent op gestandaardiseerde technologieën en softwaretools - van de gebruikte besturingssystemen en basistechnologieën tot communicatiemechanismen en de mogelijkheid om scripts te integreren.
Ontworpen om industrieneutraal te zijn
De gebruikte SCADA-systemen zijn ontworpen om industrieneutraal te zijn en kunnen worden aangepast aan de specifieke vereisten van individuele industrieën.
Flexibel wegen
Gebruik van zeefmodules voor het wegen van kleine, middelgrote en grote componenten, voor flexibel mengen en transporteren van grondstoffen.
Naadloos opnemen
Vastleggen van alle acties in een bestand of database
Objectgeoriënteerde werking
Objectgeoriënteerde bediening van alle basisfuncties en basisfunctie-elementen in handmatige en automatische modus.
Schaalbaarheid op maat
De basisoplossing kan worden geschaald via een trapsgewijs licentiemodel met betrekking tot de hoeveelheidsstructuren. Het geselecteerde aantal procesvariabelen kan op elk moment worden verhoogd.
Verbeterde procesbeheersing
Door processen te automatiseren en procesvariabelen in realtime te kunnen controleren, kunnen klanten hun productieprocessen beter onder controle krijgen. Dit kan leiden tot een hogere productkwaliteit en een efficiënter gebruik van middelen.
Minder stilstandtijden
OPD SCADA kan helpen om problemen in productieprocessen sneller te identificeren en op te lossen, wat kan leiden tot minder stilstand. Dit kan op zijn beurt de productiviteit verhogen en de kosten verlagen.
Efficiëntie verhogen
OPD SCADA kan helpen de efficiëntie te verhogen door het gebruik van grondstoffen en hulpbronnen te optimaliseren en afval en uitval te verminderen. Hierdoor kunnen klanten mogelijk kosten besparen en hun duurzaamheidsdoelstellingen behalen.
Gegevensverwerving en -analyse
OPD SCADA kan gegevens in realtime vastleggen en opslaan, waardoor klanten problemen vroegtijdig kunnen herkennen en beslissingen kunnen nemen op basis van realtime gegevens. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om trendanalyses uit te voeren en voor continue verbetering.
Wereldwijde ondersteuning
OPD SCADA biedt wereldwijde ondersteuning, waardoor klanten problemen snel kunnen oplossen en de systeemprestaties op peil kunnen houden, ongeacht hun locatie.

CONTROLE

Moderne schakelkastconstructie & gecentraliseerde besturing van productieprocessen.

Controlekasten zijn een belangrijk onderdeel van industriële installaties en machines. Ze maken de besturing en regeling van processen mogelijk en beschermen tegelijkertijd de elektrische componenten tegen storingen en schade. Een goed ontworpen en gebouwde schakelkast is van cruciaal belang voor de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van productieprocessen.

 • Montage
 • Inbedrijfstelling
 • Productie-ondersteuning
Een PLT-positie creëren
De eerste stap in de engineering van schakelapparatuur is het opstellen van een PCT-sectie, waarin de vereisten en specificaties voor de schakelapparatuur worden gedefinieerd. Het PCT-document dient als basis voor het ontwerp van de schakelapparatuur en bevat alle noodzakelijke informatie, zoals de prestaties van het systeem, het type componenten dat moet worden gebruikt en de vereiste veiligheidsnormen.
Een elektrisch plan maken
De volgende stap is het maken van een elektrisch plan dat de lay-out laat zien van de elektrische componenten in het schakelmateriaal en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Het elektrische plan dient als leidraad voor de productie van het schakelmateriaal en helpt fouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat het systeem goed functioneert.
Montage van de schakelapparatuur
Zodra het elektraplan is opgesteld, wordt het schakelmateriaal geassembleerd. Dit proces omvat het installeren van de elektrische componenten en het aansluiten van de kabels en draden. Het is belangrijk dat de installatie zorgvuldig wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt en dat aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan.
Inbedrijfstelling van de schakelapparatuur
Zodra het schakelmateriaal is geïnstalleerd, is het tijd voor de inbedrijfstelling. Tijdens dit proces wordt het systeem gecontroleerd op functionaliteit en veiligheid. Tijdens de inbedrijfstelling worden alle elektrische componenten gecontroleerd op functionaliteit en worden eventuele storingen verholpen. Zodra de schakelapparatuur volledig in gebruik is genomen, kan ze worden gebruikt om elektriciteit op te wekken of andere systemen aan te sturen.
Operationele fase
Na de inbedrijfstelling gaat het engineeringproces van de schakelapparatuur over naar de exploitatiefase. In deze fase wordt de schakelinstallatie regelmatig gecontroleerd en onderhouden om ervoor te zorgen dat ze naar behoren functioneert.

STEUN

Moderne schakelkastconstructie & gecentraliseerde besturing van productieprocessen.

Controlekasten zijn een belangrijk onderdeel van industriële installaties en machines. Ze maken de besturing en regeling van processen mogelijk en beschermen tegelijkertijd de elektrische componenten tegen storingen en schade. Een goed ontworpen en gebouwde schakelkast is van cruciaal belang voor de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van productieprocessen.

 • Montage
 • Inbedrijfstelling
 • Productie-ondersteuning
Een PLT-positie creëren
De eerste stap in de engineering van schakelapparatuur is het opstellen van een PCT-sectie, waarin de vereisten en specificaties voor de schakelapparatuur worden gedefinieerd. Het PCT-document dient als basis voor het ontwerp van de schakelapparatuur en bevat alle noodzakelijke informatie, zoals de prestaties van het systeem, het type componenten dat moet worden gebruikt en de vereiste veiligheidsnormen.
Een elektrisch plan maken
De volgende stap is het maken van een elektrisch plan dat de lay-out laat zien van de elektrische componenten in het schakelmateriaal en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Het elektrische plan dient als leidraad voor de productie van het schakelmateriaal en helpt fouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat het systeem goed functioneert.
Montage van de schakelapparatuur
Zodra het elektraplan is opgesteld, wordt het schakelmateriaal geassembleerd. Dit proces omvat het installeren van de elektrische componenten en het aansluiten van de kabels en draden. Het is belangrijk dat de installatie zorgvuldig wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt en dat aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan.
Inbedrijfstelling van de schakelapparatuur
Zodra het schakelmateriaal is geïnstalleerd, is het tijd voor de inbedrijfstelling. Tijdens dit proces wordt het systeem gecontroleerd op functionaliteit en veiligheid. Tijdens de inbedrijfstelling worden alle elektrische componenten gecontroleerd op functionaliteit en worden eventuele storingen verholpen. Zodra de schakelapparatuur volledig in gebruik is genomen, kan ze worden gebruikt om elektriciteit op te wekken of andere systemen aan te sturen.
Operationele fase
Na de inbedrijfstelling gaat het engineeringproces van de schakelapparatuur over naar de exploitatiefase. In deze fase wordt de schakelinstallatie regelmatig gecontroleerd en onderhouden om ervoor te zorgen dat ze naar behoren functioneert.
Logo OPD PRO.CARE

DE ALL-IN-ONE
OPLOSSING VOOR

UW BIJVOEGSEL

Ontdek de mogelijkheden van DIGITALISATIE. Verbind eenvoudig mensen, machines, producten en systemen! 

 • Bestelling | Recepten | Artikelnummer
 • Productie | Specificaties | Doelwaarden
 • Klant | Protocollen | Traceerbaarheid | AI

OPD Diensten

ONTDEK OOK ONZE
360° DIENSTEN!

OPD biedt zijn klanten een breed scala aan diensten in vijf gebieden of categorieën: Engineering, IIOT, IT, OT en Service. Met deze diensten kunnen onze klanten alles ontvangen, van de planning van een nieuw systeem tot de aanpassing van bestaande systemen, vanuit één contactpunt. Door middel van deze vijf gebieden of categorieën van diensten, biedt Opdenhoff Engineering haar klanten een uitgebreide service die varieert van de planning tot het onderhoud van installaties. Onze op maat gemaakte oplossingen en uitgebreide expertise in verschillende industrieën maken ons een vertrouwde partner voor onze klanten.

nl_NLDutch
GDPR cookieconsent met echte cookie banner