Digitale transformatie op de werkvloer - waarom mensen de sleutel zijn

De digitalisering van werkvloerprocessen heeft een enorm potentieel. Grotere efficiëntie, minder afkeur en vooral geautomatiseerde naleving van documentatievereisten (vooral in het voedingssegment) zijn sterke argumenten voor het digitaliseren van de productie.

Maar hoe zorg je ervoor dat de digitale transformatie zijn volledige potentieel benut?

De sleutel is niet technologie of zelfs kunstmatige intelligentie. De sleutel zijn mensen.

De heer Opdenhoff: contactpersoon voor mengsystemen

Boek nu een gratis en vrijblijvend persoonlijk gesprek met Jürgen Opdenhoff om de digitale transformatie op de werkvloer te bespreken.

Klassieke digitaliseringspiramide

Maar laten we bij het begin beginnen.

De Klassieke digitaliseringspiramide ziet er als volgt uit:

Klassieke digitaliseringspiramide

Activa

We gebruiken de term "bedrijfsmiddel" om alle systeemcomponenten aan te duiden die een rol spelen in het productieproces. Dit kan hardware zijn zoals een doseerapparaat, een menger, een silo of een transportsysteem, maar ook meta-informatie zoals recepten of besturingsalgoritmen.

PLC

De PLC (Programmable Logic Controller) daarentegen is altijd een stukje hardware: of het nu op een bovenliggende rail is of als een "kastje" direct op de machine, de PLC bestuurt de hardware, registreert en transporteert meetsignalen of voert complexe besturingsalgoritmes uit.

SCADA

Daarboven staat het Supervisory Control and Data Acquisition systeem - een systeem of software dat niet langer de individuele besturingen bevat, maar technische processen op een abstracte manier bewaakt en bestuurt.

MES

Het productieuitvoeringssysteem (productiecontrolesysteem) brengt de gedistribueerde systemen voor procesautomatisering samen. Het maakt het beheer, de besturing en de bewaking van de productie in realtime mogelijk. Productiegegevensverzameling, machinegegevensverzameling en personeelsgegevensverzameling vinden hier ook plaats.

ERP

Het Enterprise Resource Planning-systeem staat bovenaan de piramide. Hier worden werknemers, bedrijfsmiddelen en kapitaal gepland en beheerd in overeenstemming met de vereisten. Het doel is hier te zorgen voor voortdurende waardecreatie en optimalisatie. Met andere woorden, er is een zekere mate van abstractie van concrete productie naar een bedrijfsperspectief.

Nieuwe aanpak:

Presentatie van de digitale transformatie-aanpak

Uw reis naar de digitale tweeling in 4 stappen

Bijna geen enkele andere term wordt op zoveel verschillende manieren gebruikt als de "digitale tweeling". Wat bedoelen we daarmee bij Opdenhoff?

We werken met u samen om uw processen in kaart te brengen in een digitaal systeem en manieren te vinden om uw huidige processen in kaart te brengen in de digitale tweeling met behulp van moderne technologie - mogelijk in een retrofit voor uw huidige hardware. Dit gebeurt in vier stappen:

 • Verduidelijking van de processtappen
 • Verduidelijking van de procesvereisten
 • Beschrijving van de digitale tweeling en de noodzakelijke structuren
 • Verduidelijking van de processtappen met uw partners
 • Verduidelijking van interface-eisen
 • De procesimplementatie plannen
 • Realisatie van het proces

In de geest van het Agile Manifesto gebeurt dit in kleine stappen met kleine teams, zodat de implementatie zo snel mogelijk wordt gerealiseerd en er live ervaring kan worden opgedaan met de nieuwe implementatie.

 

Ons projectmanagement is gebaseerd op de SCRUM-methodologie met twee doorslaggevende concretiseringen:

Jij en je proces/product staan centraal!

Waar voorheen grote, uitgebreide en trage projecten de afzonderlijke lagen van de piramide opnieuw opbouwden, bereiken we hier snelle resultaten en snelle bevindingen.

Waarom mensen het doorslaggevende element zijn

Wij mensen zijn inerte wezens. We houden niet van verandering: Stabiliteit geeft ons stabiliteit en oriëntatie.

Telkens wanneer processen en bedrijven worden gedigitaliseerd, leidt dit tot uiteenlopende angsten bij de betrokkenen: Wat gebeurt er? Welke gevolgen heeft het voor mijn baan? Zal ik aan de nieuwe eisen kunnen voldoen? Ben ik überhaupt nog wel nodig na de digitalisering?

Onze aanpak: We veranderen getroffenen in deelnemers!

In kleine groepen brengen we samen met uw team de bestaande processen en de vereisten voor verbetering en digitalisering in kaart. Op deze manier

 • iedereen wordt betrokken en heeft inspraak
 • niemand kan zich verbergen
 • elke persoon wordt begeleid
 • angsten kunnen worden aangepakt en weggenomen

Hierdoor bereiken de mensen in het team een nieuw kwalificatieniveau: ze worden van machineoperators procesexperts. In plaats van bij een machine te staan en op knoppen te drukken, lopen ze nu met een tablet door de productie en reageren ze waar dat nodig is.

Dit vereist verdere kwalificatie van het bestaande team, maar leidt tot meer werktevredenheid, een beter begrip van de algemene context in het bedrijf en dus tot meer efficiëntie.

Onze OPDENHOFF-adviesmethodologie is gebaseerd op het referentiearchitectuurmodel met Industrie 4.0-componenten (RAMI4.0).

Met dit uniforme model (gestandaardiseerd in DIN SPEC 91345) kunnen we uw productie duurzaam digitaliseren.

Welke voordelen heeft deze counselingmethode voor jou?

 • We kunnen uw productiesysteem beoordelen op digitaliseringsmogelijkheden volgens een uniforme standaard en we kunnen u meteen aan het begin van het project een beeld geven van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw systeem.
 • Nog voordat het project begint, kunnen we aan de hand van een stappenplan voor digitalisering laten zien welke werkpakketten we samen met u gaan uitvoeren.
 • Met een gerichte en vroegtijdige digitaliseringsstrategie kunt u al in een heel vroeg stadium planningszekerheid bereiken en uw productie stap voor stap digitaliseren.
 • We geven uw digitaliseringsprojecten een structuur en kunnen in een zeer vroeg stadium specifieke stappen voorstellen om u te helpen uw productie duurzaam te digitaliseren.
 • Geleidelijke digitalisering van uw productieprocessen zorgt ervoor dat alle betrokken medewerkers erbij worden betrokken en dat u uw middelen gericht kunt inzetten.

De volgende principes zijn van toepassing op onze counseling:

 • Tijdens het consult staan jij en je proces centraal.
 • Door te plannen met hoogwaardige materialen bereiken we een lange levensduur voor onze systeembesturingen en met onze professionele services bereiken we duurzame processen.
 • Dankzij een gestructureerde en flexibele aanpak kunnen we tijdens het overleg flexibel inspelen op uw wensen.
 • We hechten veel belang aan een vlotte en transparante communicatie tijdens het overleg en de uitvoering van het project.
 • Als het gaat om procesdocumentatie, hechten we veel belang aan een gestandaardiseerde en transparante structuur die optioneel kan worden geïntegreerd in uw managementsysteem (bijv. QMS).
 • Ons doel is om transparante en begrijpelijke processen te creëren, wat we bereiken door geoptimaliseerd procesbeheer.
 • Met onze consultingmethodologie brengen we alle belangrijke projectstakeholders rond de tafel en creëren we zo een gestructureerd besluitvormingsproces.
 • We werken met een duidelijk adviesmandaat op basis van een gestandaardiseerde adviesmethodologie (volgens RAMI4.0) voor optimale communicatie.
 • We combineren bewezen procesmanagementmethoden (zoals value stream mapping) met agile methoden zoals user stories.
 • Samen met jou bepalen we de optimale planning en creëren zo de perfecte basis voor een succesvol proces.

De digitale transformatie kan alleen worden beheerst met mensen en niet over hen heen. Wij ondersteunen u in dit proces. Technisch, organisatorisch, persoonlijk. OPDENHOFF.

De heer Opdenhoff: contactpersoon voor mengsystemen

Laat ons je nu helpen gratis en

voor een vrijblijvend advies op een persoonlijke afspraak met Jürgen Opdenhoff.

nl_NLDutch
GDPR cookieconsent met echte cookie banner