Postępy w zarządzaniu energią: rola technologii cyfrowego bliźniaka

Optymalizacja zarządzania energią jest kluczowym wyzwaniem dla nowoczesnych firm. Ciągły rozwój technologii cyfrowych otwiera nowe możliwości poprawy wydajności i zrównoważonego rozwoju systemów zarządzania energią. Jednym z obiecujących podejść jest wykorzystanie technologii cyfrowego bliźniaka.

Pan Opdenhoff: Osoba kontaktowa ds. systemów mieszania

Masz dodatkowe pytania dotyczące DIGITAL ZWILLING i ENERGY w obsłudze surowców? W takim razie już teraz umów się z nami na osobistą konsultację. Bezpłatnie i bez zobowiązań!

Technologia cyfrowego bliźniaka w zarządzaniu energią

Cyfrowy bliźniak to wirtualna reprezentacja fizycznego obiektu lub systemu. W kontekście zarządzania energią technologia ta umożliwia precyzyjne przypisanie danych energetycznych do konkretnych procesów produkcyjnych, produktów lub zamówień. Dzięki ciągłemu rejestrowaniu i analizowaniu danych w czasie rzeczywistym, firmy mogą lepiej zrozumieć i zoptymalizować swoje przepływy energii.

Zalety technologii cyfrowego bliźniaka w zarządzaniu energią obejmują

  • Przejrzystość i kontrola: Dzięki szczegółowej wizualizacji i monitorowaniu przepływów energii firmy mogą identyfikować nieefektywne procesy i wprowadzać ukierunkowane ulepszenia.
  • Prognozowanie i planowanie: Za pomocą symulacji i modeli prognostycznych można przewidzieć i zoptymalizować przyszłe zapotrzebowanie na energię.
  • Oszczędność kosztów: Znaczne oszczędności kosztów można osiągnąć poprzez zmniejszenie strat energii i optymalizację jej wykorzystania.
  •  Zrównoważony rozwój: Efektywne wykorzystanie energii pomaga zmniejszyć ślad węglowy i wspiera firmy w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Dane dotyczące energii

Normy i certyfikaty

Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania energią wymaga zgodności z międzynarodowymi standardami. DIN EN ISO 50001 to uznana na całym świecie norma, która pomaga firmom systematycznie poprawiać efektywność energetyczną. Certyfikacja zgodnie z tą normą potwierdza, że firma ustanowiła skuteczny system zarządzania energią, który zapewnia ciągłe doskonalenie. 

Aby zostać uznanym za kwalifikujące się, oprogramowanie do zarządzania energią musi spełniać określone kryteria. Są one sprawdzane przez akredytowane jednostki oceniające zgodność, aby zapewnić, że oprogramowanie spełnia wymagania normy DIN EN ISO 50001.

Uznanie przez BAFA

W Niemczech Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) odgrywa kluczową rolę w promowaniu systemów zarządzania energią. Rozwiązania programowe, które są uznawane za kwalifikujące się do finansowania przez BAFA, oferują firmom dodatkowe zachęty do wdrażania wydajnych praktyk zarządzania energią.

 

Nasz wkład: OPD.EnergyData

W tym kontekście mamy przyjemność ogłosić, że nasze oprogramowanie do zarządzania energią OPD.EnergyData otrzymało ostateczne zatwierdzenie od BAFA i jest teraz wymienione jako kwalifikujące się oprogramowanie do zarządzania energią. Uznanie to potwierdza, że nasze oprogramowanie spełnia niezbędne funkcje zgodności z normą DIN-EN-ISO-50001.

Energetyczne aspekty modernizacji w transporcie surowców

Źródła energii

Energia słoneczna:

Instalacja modułów słonecznych na dachach magazynów lub budynków fabrycznych może przyczynić się do samowystarczalności i zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci.

Energia wiatrowa:

W odpowiednich lokalizacjach instalacja turbin wiatrowych może zapewnić zrównoważone źródło energii.

Biomasa:

Wykorzystanie biomasy do wytwarzania energii z odpadów organicznych lub produktów ubocznych produkcji.

 

Miks energetyczny i magazynowanie energii:

 

Przechowywanie baterii:

Magazynowanie nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych do wykorzystania w okresach szczytowego obciążenia lub podczas przerw w dostawie prądu.

Połączenie źródeł energii:

Zróżnicowana mieszanka energii słonecznej, wiatrowej i ewentualnie konwencjonalnej zapewnia stabilne i niezawodne dostawy energii.

 

Zużycie energii

 

Energooszczędne systemy napędowe:

Nowoczesne silniki:

Zastosowanie energooszczędnych silników, które zużywają mniej energii i jednocześnie oferują wyższą wydajność.

Przetwornica częstotliwości:

Sterowanie prędkością silnika zgodnie z wymaganiami, co znacznie zmniejsza zużycie energii.

 

Optymalizacja i automatyzacja procesów:

Zautomatyzowane systemy sterowania:

Precyzyjna kontrola i monitorowanie procesów w celu uniknięcia marnowania energii.

Inteligentna technologia czujników:

Wykorzystanie czujników do monitorowania w czasie rzeczywistym i optymalizacji zużycia energii na różnych etapach procesu.

 

Odzysk ciepła:

wymiennik ciepła:

Odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych do ogrzewania lub wytwarzania energii.

Ulepszenia izolacji:

Zmniejszenie strat ciepła dzięki lepszej izolacji systemów i rurociągów.

 

Monitorowanie i zarządzanie energią:

Audyty energetyczne:

Regularne przeglądy zużycia energii w celu zidentyfikowania potencjalnych oszczędności.

Systemy zarządzania energią (EMS): Wdrożenie EMS w celu ciągłego monitorowania i optymalizacji zużycia energii.

Integracja ze strumieniem wartości i obsługa surowców

Cyfrowy bliźniak i cyfrowy paszport produktu oferują ogromne korzyści w strumieniu wartości i obsłudze surowców. Umożliwiają monitorowanie i optymalizację wszystkich etapów od odbioru surowców, przez produkcję, aż po dostawę. Integrując je ze strumieniem wartości, firmy mogą:

  • Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł: Dane w czasie rzeczywistym umożliwiają precyzyjne monitorowanie procesów produkcyjnych, pozwalając na szybką identyfikację i eliminację wąskich gardeł.
  • Ciągłe doskonalenie procesów: Analizując zebrane dane, firmy mogą stale optymalizować i dostosowywać swoje procesy w celu zwiększenia wydajności i produktywności.
  • Podejmowanie zrównoważonych decyzji: Przejrzyste i spójne dane wzdłuż strumienia wartości i podczas obsługi surowców wspierają zrównoważone decyzje i pomagają zminimalizować ślad ekologiczny.

Uważność i współpraca - skupienie się na energii

 

W dzisiejszym świecie wydajność i zrównoważony rozwój mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu energią. Uważność i współpraca odgrywają ważną rolę w optymalizacji zużycia energii.

Uważność w zarządzaniu energią

Tworzenie świadomości:

Szkolenia uwrażliwiające pracowników na zużycie energii.

Regularne aktualizacje dotyczące celów i wyników w zakresie oszczędności energii.

Promowanie poczucia odpowiedzialności:

Włączenie energooszczędnych praktyk do codziennego życia zawodowego.

Zachęty do proaktywnych działań, takich jak wyłączanie nieużywanych urządzeń.

Współpraca w zarządzaniu energią

Zespoły interdyscyplinarne:

Zespoły z różnych działów współpracują nad projektami oszczędzania energii.

Wykorzystanie różnych obszarów wiedzy specjalistycznej w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań.

Ustal wspólne cele:

Określenie i realizacja wspólnych celów w zakresie oszczędności energii.

Regularne spotkania w celu przeglądu postępów i opracowania nowych strategii.

Otwarta komunikacja:

Promowanie otwartej wymiany pomysłów i informacji zwrotnych.

Wykorzystanie platform do współpracy i wymiany pomysłów.

Dane branżowe jako podstawa cyfrowego paszportu produktu

Ważne linki i zasoby

Więcej informacji i szczegółowe specyfikacje można znaleźć pod następującymi linkami:

SIEMENS

RITTAL

WAGO

WÖHNER

SCHNEIDER ELECTRIC

Wnioski

Koncentrując się na optymalizacji zużycia energii i integracji zrównoważonych źródeł energii, projekty modernizacyjne w zakresie obsługi surowców mogą w znacznym stopniu przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych i poprawy bilansu ekologicznego. Środki te wspierają firmy nie tylko w przestrzeganiu wymogów prawnych, ale także w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Pan Brunetti: Osoba kontaktowa ds. systemów dozowania

 Zarezerwuj bezpłatną i niezobowiązującą osobistą konsultację już teraz pod względem cyfrowego bliźniaka w przetwarzaniu surowców, koncentrując się na energii z nami.

pl_PLPolish
Zgoda na pliki cookie RODO z prawdziwym banerem plików cookie