Vooruitgang in energiebeheer: de rol van digital twin-technologie

Het optimaliseren van het energiebeheer is een belangrijke uitdaging voor moderne bedrijven. De voortdurende ontwikkeling van digitale technologieën biedt nieuwe mogelijkheden om de efficiëntie en duurzaamheid van energiebeheersystemen te verbeteren. Een veelbelovende aanpak is het gebruik van digitale tweelingtechnologie.

De heer Opdenhoff: contactpersoon voor mengsystemen

Heb je nog vragen over DIGITAL ZWILLING en ENERGY in grondstoffenverwerking? Maak dan nu een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek. Gratis en vrijblijvend!

Digitale tweelingtechnologie in energiebeheer

Een digital twin is een virtuele representatie van een fysiek object of systeem. In de context van energiebeheer maakt deze technologie een nauwkeurige toewijzing van energiegegevens aan specifieke productieprocessen, producten of orders mogelijk. Door continu real-time gegevens op te slaan en te analyseren, kunnen bedrijven hun energiestromen beter begrijpen en optimaliseren.

De voordelen van digital twin-technologie in energiebeheer zijn onder andere

  • Transparantie en controle: door energiestromen in detail te visualiseren en te bewaken, kunnen bedrijven inefficiënte processen identificeren en gerichte verbeteringen doorvoeren.
  • Voorspelling en planning: Met behulp van simulaties en voorspellingsmodellen kunnen toekomstige energiebehoeften worden voorspeld en geoptimaliseerd.
  • Kostenbesparingen: Er kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd door energieverliezen te beperken en het gebruik van energie te optimaliseren.
  •  Duurzaamheid: Efficiënt energiegebruik helpt de koolstofvoetafdruk te verkleinen en ondersteunt bedrijven bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen.
Energiegegevens

Normen en certificeringen

De implementatie van een effectief energiebeheersysteem vereist naleving van internationale normen. DIN EN ISO 50001 is een wereldwijd erkende norm die bedrijven helpt om hun energie-efficiëntie systematisch te verbeteren. Certificering volgens deze norm bevestigt dat een bedrijf een effectief energiebeheersysteem heeft opgezet dat zorgt voor voortdurende verbetering. 

Om erkend te worden als in aanmerking komend, moeten softwareoplossingen voor energiebeheer voldoen aan bepaalde criteria. Deze worden gecontroleerd door geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties om te garanderen dat de software de vereisten van DIN EN ISO 50001 ondersteunt.

Erkenning door BAFA

In Duitsland speelt het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) een centrale rol bij de promotie van energiebeheersystemen. Softwareoplossingen die door BAFA worden erkend als subsidiabel, bieden bedrijven extra stimulansen om efficiënte energiebeheerpraktijken te implementeren.

 

Onze bijdrage: OPD.EnergyData

Tegen deze achtergrond zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat onze energiebeheersoftware OPD.EnergyData de definitieve goedkeuring van BAFA heeft ontvangen en nu is opgenomen in de lijst van in aanmerking komende energiebeheersoftware. Deze erkenning bevestigt dat onze software voldoet aan de noodzakelijke functionaliteiten voor conformiteit met DIN-EN-ISO-50001.

Energiegerelateerde aspecten van retrofitting in grondstoffenverwerking

Energiebronnen

Zonne-energie:

Het installeren van zonnepanelen op de daken van magazijnen of fabrieksgebouwen kan bijdragen aan zelfvoorziening en de behoefte aan netstroom verminderen.

Windenergie:

Op geschikte locaties kan de installatie van windturbines een duurzame energiebron opleveren.

Biomassa:

Gebruik van biomassacentrales om energie op te wekken uit organisch afval of bijproducten van de productie.

 

Energiemix en opslag:

 

Batterijopslag:

Opslag van overtollige energie uit hernieuwbare bronnen voor gebruik tijdens piekbelastingen of stroomonderbrekingen.

Combinatie van energiebronnen:

Een gediversifieerde energiemix van zon, wind en mogelijk conventionele bronnen zorgt voor een stabiele en betrouwbare energievoorziening.

 

Energieverbruik

 

Energie-efficiënte aandrijfsystemen:

Moderne motoren:

Gebruik van energiezuinige motoren die minder stroom verbruiken en tegelijkertijd betere prestaties leveren.

Frequentieomvormer:

Aansturing van het motortoerental zoals vereist, wat het energieverbruik aanzienlijk vermindert.

 

Procesoptimalisatie en -automatisering:

Geautomatiseerde besturingssystemen:

Nauwkeurige besturing en bewaking van processen om energieverspilling te voorkomen.

Intelligente sensortechnologie:

Gebruik van sensoren voor realtime monitoring en optimalisatie van het energieverbruik in verschillende processtappen.

 

Warmteterugwinning:

warmtewisselaar:

Terugwinning en hergebruik van afvalwarmte uit productieprocessen voor verwarming of energieopwekking.

Isolatieverbeteringen:

Vermindering van warmteverlies door betere isolatie van systemen en leidingen.

 

Energiebewaking en -beheer:

Energie-audits:

Regelmatige controle van het energieverbruik om mogelijke besparingen te identificeren.

Energiebeheersystemen (EMS): Implementatie van EMS voor continue bewaking en optimalisatie van energieverbruik.

Integratie in de waardestroom en grondstofverwerking

De digitale twin en het digitale productpaspoort bieden enorme voordelen in de waardestroom en de verwerking van grondstoffen. Ze maken het mogelijk om alle stappen te monitoren en te optimaliseren, van de ontvangst van grondstoffen via productie tot levering. Door ze te integreren in de waardestroom kunnen bedrijven:

  • Identificeer en elimineer knelpunten: Real-time gegevens maken een nauwkeurige controle van de productieprocessen mogelijk, waardoor knelpunten snel kunnen worden opgespoord en verholpen.
  • Processen voortdurend verbeteren: Door de verzamelde gegevens te analyseren, kunnen bedrijven hun processen voortdurend optimaliseren en aanpassen om de efficiëntie en productiviteit te verhogen.
  • Duurzame beslissingen nemen: Transparante en consistente gegevens langs de waardestroom en bij de verwerking van grondstoffen ondersteunen duurzame beslissingen en helpen de ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Mindfulness en samenwerken - focussen op energie

 

In de wereld van vandaag zijn efficiëntie en duurzaamheid cruciaal bij energiebeheer. Mindfulness en samenwerken spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van het energieverbruik.

Mindfulness in energiebeheer

Bewustzijn creëren:

Training om werknemers bewust te maken van hun energieverbruik.

Regelmatige updates over energiebesparende doelen en resultaten.

Bevorder het verantwoordelijkheidsgevoel:

Energie-efficiënte praktijken integreren in het dagelijks werk.

Stimulansen voor proactieve actie, zoals het uitschakelen van ongebruikte apparaten.

Samenwerken in energiebeheer

Interdisciplinaire teams:

Teams van verschillende afdelingen werken samen aan energiebesparende projecten.

Gebruik van verschillende specialistische kennis om innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Stel gemeenschappelijke doelen:

Gezamenlijke energiebesparingsdoelstellingen definiëren en nastreven.

Regelmatige bijeenkomsten om de voortgang te bespreken en nieuwe strategieën te ontwikkelen.

Open communicatie:

Een open uitwisseling van ideeën en feedback bevorderen.

Gebruik van platforms voor samenwerking en uitwisseling van ideeën.

Industriegegevens als basis voor het digitale productpaspoort

Belangrijke links en bronnen

Voor meer informatie en gedetailleerde specificaties kun je terecht op de volgende links:

SIEMENS

RITTAL

WAGO

WÖHNER

SCHNEIDER ELEKTRISCH

Conclusie

Door zich te richten op het optimaliseren van het energieverbruik en het integreren van duurzame energiebronnen, kunnen retrofitprojecten in de grondstoffenverwerking een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verlagen van de bedrijfskosten en het verbeteren van de ecologische balans. Deze maatregelen ondersteunen bedrijven niet alleen bij het voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

De heer Brunetti: Contactpersoon voor doseersystemen

 Boek nu een gratis en vrijblijvende persoonlijke adviesafspraak in termen van digitale tweeling in grondstoffenverwerking in de focus op energie met ons.

nl_NLDutch
GDPR cookieconsent met echte cookie banner