Miara wszystkich rzeczy

Precyzja i innowacyjność w złożonych procesach technicznych: skala Chronos

Nowoczesna technologia ważenia, jaką znamy dzisiaj, była trudna do wyobrażenia w przeszłości. Dopiero w 1883 roku dwaj pionierzy z Hennef, Carl Reuther i Eduard Reisert, wynaleźli pierwszą na świecie w pełni automatyczną, legalną wagę handlową - tak zwaną wagę Chronos.

Pan Opdenhoff: Osoba kontaktowa ds. systemów mieszania

Zarezerwuj bezpłatną, niezobowiązującą osobistą konsultację z Jürgenem Opdenhoffem już teraz, aby poznać wszystkie swoje potrzeby w zakresie ważenia.

Na tropie nowoczesnej technologii ważenia:

balans Chronos

Strzałka w prawo

Specjalny początek

Historia tych wag jest ściśle związana z historią miasta Hennef - nic dziwnego, ponieważ dwaj wynalazcy byli prawdziwymi mieszkańcami Hennef. W kwietniu 1883 roku wagi Chronos zostały zatwierdzone do kalibracji przez "Kaiserliche Normal-Aichungs-Kommission" w Berlinie. Był to pierwszy raz na świecie, gdy automatyczny przyrząd do ważenia został uznany za standard - szczególny moment w rozwoju niemieckiego rzemiosła i wynalazek, który miał zmienić świat.

Strzałka w prawo

Spojrzenie w przeszłość

Po raz pierwszy nie było już możliwe tylko ręczne ważenie towarów: Waga Chronos umożliwiła automatyczne i precyzyjne ważenie towarów masowych. Chociaż wagi były miarą wszystkich rzeczy od momentu ich powstania, nadal nie jest jasne, gdzie dokładnie zostały opracowane w czasach prehistorycznych. Ich początki sięgają najstarszych kultur ludzkości.

Strzałka w prawo

Od skali słupkowej do dziesiętnej

Najstarsza równoramienna waga belkowa pochodzi z około 5000 r. p.n.e. i została odkryta w Egipcie. Rozwój tych wag i wszystkich ich następców, takich jak wagi dziesiętne z XIX wieku, miał być wyznacznikiem trendów w sposobie ważenia towarów i binarnego systemu liczbowego, jaki znamy dzisiaj.

Strzałka w prawo

Jedna waga, wiele opcji ważenia

Pomysł Eduarda Reiserta na automatycznie działające urządzenie do pomiaru przepustowości materiałów sypkich oraz doświadczenie Carla Reuthera w konstruowaniu wag ostatecznie doprowadziły do powstania firmy C. Reuther & Reisert, znanej również jako Chronos-Werke, w 1881 roku, a następnie do opracowania i prawnego uznania wag Chronos. Dało to również początek wielu różnym typom wag dla różnych właściwości ważonych towarów.

Strzałka w prawo

Wydajność i oszczędność czasu

Od czasu tego pionierskiego wynalazku towary sypkie, takie jak mąka, kawa czy sól, są automatycznie ważone i napełniane w miejscu przeznaczenia. W wielu miejscach pozwala to zaoszczędzić znaczną ilość czasu, sprawia, że proces jest bardziej wydajny i wymaga mniejszego nakładu pracy - są to trzy z wielu powodów, które wyjaśniają, dlaczego waga odniosła tak duży sukces i wywarła tak duży wpływ na sposób, w jaki ważenie odbywa się do dziś w przemyśle

Strzałka w prawo

Podróżowanie historycznymi ścieżkami

Szczególne osiągnięcia dwóch pionierów Reuthera i Reiserta upamiętnia między innymi szlak wagowy biegnący przez centrum Hennef z 22 tablicami informacyjnymi w historycznych miejscach i miejscach, w których pracowali obaj wynalazcy. Spacery z przewodnikiem dają zainteresowanym wgląd w historię wag Chronos.

Strzałka w prawo

Stała wystawa w Hennef

Zainteresowani odwiedzający mogą również obejrzeć wagi w witrynie sklepowej na stacji kolejowej Hennef, w szkole zawodowej Carl-Reuther w okręgu Rhein-Sieg oraz na stałej wystawie "Masy, wagi i ważenie na przestrzeni wieków" w fabryce Meys w Hennef. Tam dowiedzą się wiele o niezwykłej historii wag i rozwoju Hennef jako ośrodka przemysłowego.

Precyzja i innowacyjność w złożonych procesach inżynierii procesowej

Technologia ważenia odgrywa decydującą rolę w złożonych procedurach inżynierii procesowej i ma ogromne znaczenie dla precyzyjnego dozowania i kontroli materiałów sypkich. W Hennef, mieście wag, w 1883 roku dokonano pionierskiego wynalazku w postaci wagi Chronos, która do dziś ma znaczący wpływ na nowoczesną technologię ważenia. W Opdenhoff kontynuujemy tę tradycję i oferujemy naszym klientom innowacyjne rozwiązania dla wymagających procesów w branży inżynierii procesowej.

Dokładne dozowanie i kontrola przepływu materiałów zapewnia wysoką jakość i wydajność produkcji. Opdenhoff posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w doborze i dostosowywaniu wag do różnych zastosowań inżynierii procesowej.

Dokładne dozowanie i kontrola przepływu materiałów zapewnia wysoką jakość i wydajność produkcji. Opdenhoff posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w doborze i dostosowywaniu wag do różnych zastosowań inżynierii procesowej.
Wagi

Integracja wagi z procesami sieciowymi

Postępująca cyfryzacja i tworzenie sieci oferują nowe możliwości integracji wag z procesami sieciowymi. Poprzez integrację wag z nadrzędnym systemem kontroli i zarządzania, dane mogą być rejestrowane i analizowane w celu umożliwienia zoptymalizowanej kontroli i monitorowania procedur inżynierii procesowej.

Opdenhoff wspiera swoich klientów w płynnej integracji wag z ich procesami inżynierii procesowej.

Pan Brunetti: Osoba kontaktowa ds. systemów dozowania

Już teraz zarezerwuj bezpłatną, niezobowiązującą konsultację z Antonio Brunettim.

Perspektywy na przyszłość i gospodarka o obiegu zamkniętym

Wagi

Postępująca cyfryzacja i automatyzacja oferują nowe możliwości dalszego rozwoju systemów ważenia. Połączenie wag z innymi jednostkami produkcyjnymi umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów i optymalizację gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki monitorowaniu i analizie danych można zidentyfikować wąskie gardła, zmniejszyć ilość odpadów i promować zrównoważoną produkcję. Opdenhoff znajduje się w czołówce tych rozwiązań i wspiera swoich klientów we wdrażaniu przyszłościowych i zrównoważonych rozwiązań.

W produkcji stosowane są różne rodzaje wag, w zależności od obszaru zastosowania i wymagań. Oprócz wag samochodowych istnieją również następujące rodzaje wag:

Wagi platformowe

Wagi te są często stacjonarne i mają płaską platformę, na której umieszcza się ważony obiekt. Są one często wykorzystywane w logistyce i odbiorze towarów do określania masy palet, kontenerów lub dużych obiektów. Dzięki OPD Assets te wagi platformowe można zdigitalizować, wyposażając je w czujniki i interfejsy cyfrowe do automatycznego rejestrowania masy i przesyłania jej do systemów cyfrowych.

Wagi dozujące

Wagi te służą do pomiaru i dozowania precyzyjnych ilości materiałów w procesie produkcyjnym. Są one stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym i innych, w których ważne są dokładne ilości. Dzięki OPD Assets, wagi dozujące mogą być zdigitalizowane i zintegrowane z systemem kontroli produkcji w celu automatycznego sterowania i monitorowania dozowania.

Wagi laboratoryjne

Wagi te są używane w laboratoriach i placówkach badawczych do dokładnego ważenia niewielkich ilości substancji. Często muszą być bardzo precyzyjne i mieć wysoką rozdzielczość. Dzięki integracji OPD Assets, wagi laboratoryjne mogą być wyposażone w cyfrowe interfejsy do automatycznego rejestrowania wyników ważenia i przesyłania ich do systemów zarządzania laboratorium.

Wagi kontrolne

Wagi te służą do sprawdzania masy gotowych produktów i upewniania się, że spełniają one określone specyfikacje. Są one często stosowane w przemyśle opakowaniowym w celu zapewnienia jakości i zgodności ze specyfikacjami wagowymi. Dzięki integracji zasobów OPD, wagi kontrolne można zdigitalizować w celu automatycznego sprawdzania masy i wykrywania odchyleń w czasie rzeczywistym.

Analiza skal

Wagi te są wykorzystywane w laboratoriach i zastosowaniach analitycznych do ważenia bardzo małych ilości substancji z wysoką dokładnością. Są one często wykorzystywane w chemii, farmacji i innych obszarach badawczych. Zasoby OPD umożliwiają cyfrową integrację wag analitycznych w celu przesyłania wyników ważenia bezpośrednio do systemów zarządzania laboratorium i optymalizacji przepływu pracy.

Dzięki OPD Assets sprawiamy, że wagi te stają się bardziej cyfrowe i umożliwiają płynną integrację z cyfrowymi systemami i procesami. Rejestrując i przesyłając dane ważenia w czasie rzeczywistym, oferujemy naszym klientom lepszą kontrolę, monitorowanie i ocenę ich aplikacji ważenia.

W zależności od zastosowania i branży mogą istnieć inne wyspecjalizowane typy wag. Każdy typ wagi można zdigitalizować za pomocą OPD Assets i zintegrować z cyfrowym ekosystemem firmy w celu usprawnienia przepływu danych i optymalizacji procesów.

Skala aktywów

Integracja wag z sekwencjami produkcyjnymi i procesami firmy

Różne wagi - jedna cyfrowa bliźniaczka

Cyfrowy strumień wartości i cyfrowe bliźniaki tworzone przez OPD Assets otwierają nowe możliwości integracji wag z przepływami pracy i procesami biznesowymi. Te cyfrowe obrazy umożliwiają wirtualną symulację rzeczywistych wag w środowiskach cyfrowych, pozwalając na bardziej wydajne projektowanie procesów, rejestrowanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym oraz wykrywanie błędów lub odchyleń na wczesnym etapie.

Firmy na całym świecie mogą korzystać z zalet tej znormalizowanej i cyfrowej integracji wag, niezależnie od ich pochodzenia. Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków i cyfrowego strumienia wartości umożliwia optymalizację produkcji, redukcję kosztów i poprawę jakości. Ta wydajna integracja i znormalizowane procesy tworzą podstawę dla przejrzystych łańcuchów wartości.

OPD Assets i cyfrowy strumień wartości rewolucjonizują integrację wag z procesami biznesowymi i pozwalają w pełni wykorzystać korzyści płynące z cyfrowej transformacji w branży wagowej. Firmy mogą z łatwością zarządzać, kontrolować i monitorować swoje wagi, niezależnie od producenta i lokalizacji, co przekłada się na większą przejrzystość, wydajność i globalną standaryzację.

Dozowanie skali

Wnioski

Waga jest niezbędnym instrumentem w złożonych procedurach inżynierii procesowej. Opdenhoff oferuje swoim klientom innowacyjne rozwiązania i niestandardowe koncepcje precyzyjnego ważenia materiałów sypkich. Integrując wagi z procesami sieciowymi i dostosowując je do odpowiednich wymagań, umożliwiamy wydajne i dokładne dozowanie w przemyśle inżynierii procesowej. Skontaktuj się z Opdenhoff i dowiedz się, jak możemy pomóc Ci zwiększyć precyzję i wydajność procesów inżynierii procesowej.

pl_PLPolish
Zgoda na pliki cookie RODO z prawdziwym banerem plików cookie