RAMI4.0

Het Referentiearchitectuurmodel Industrie 4.0 (RAMI4.0) is ontwikkeld door de Duitse vereniging van elektrische en elektronische fabrikanten (ZVEI) om wereldwijd een brede acceptatie van Industrie 4.0 tot stand te brengen. Industrie 4.0 is het baanbrekende, holistische digitale perspectief op productiebedrijven, waaraan veel bedrijven nu al deelnemen - waaronder China, Japan en India!

Dit is vooral belangrijk omdat erkend wordt dat conventionele productiemethoden alleen nauwelijks meer concurrerend kunnen zijn.

Om in de toekomst bij te blijven, moeten geavanceerde technologieën worden gebruikt en moet er meer worden geautomatiseerd.

De heer Opdenhoff: contactpersoon voor mengsystemen

Boek nu uw persoonlijke consultatie met Jürgen Opdenhoff over RAMI4.0, gratis en vrijblijvend

Waar is RAMI4.0 voor?

RAMI4.0 beschrijft de technische en organisatorische vereisten voor de digitale transformatie van industriële processen.

Er zijn veel redenen waarom het zinvol kan zijn om een productie-installatie te digitaliseren met RAMI4.0:

Pijl naar rechts

Een gestructureerde aanpak:

RAMI4.0 biedt een gestructureerde aanpak en helpt bij het systematisch en uitgebreid plannen en implementeren van de digitalisering van productiefaciliteiten.

Pijl naar rechts

Uniforme normen:

RAMI4.0 is gebaseerd op uniforme standaarden en biedt daarom een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk begrip voor de digitalisering van productiefaciliteiten. Dit vergemakkelijkt de samenwerking en de uitwisseling van gegevens en informatie.

Pijl naar rechts

Integratie van nieuwe en bestaande systemen:

RAMI4.0 helpt bij het integreren en netwerken van nieuwe en bestaande systemen in de productieomgeving.

Pijl naar rechts

Efficiëntie en kwaliteit verhogen:

Processen kunnen worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd door de digitalisering van productiefaciliteiten, wat kan leiden tot een verhoging van de efficiëntie en een verbetering van de kwaliteit.

Asset & Beheer Shell in RAMI4.0

De asset en de asset administratieshell spelen een belangrijke rol in RAMI4.0.

De Activa in RAMI4.0 verwijst naar een technisch of organisatorisch element dat belangrijk is voor de uitvoering van processen in een bedrijf. Dit kunnen machines, systemen, sensoren, actuatoren, voertuigen of andere technische systemen zijn.

De Dienblad in RAMI4.0 verwijst naar het niveau waarop activa worden beheerd in een bedrijf. Het omvat de functionaliteiten en processen die nodig zijn voor het beheer, de bewaking en de controle van activa.

In RAMI4.0 speelt de evaluatie van het communicatievermogen en de identificeerbaarheid van een bedrijfsmiddel een belangrijke rol. Het is de voorwaarde voor bedrijfsmiddelen om in een netwerk te worden opgenomen en te worden geïntegreerd in Industrie 4.0-processen.

Door assets in een netwerk op te nemen, kunnen ze met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. Dit maakt het mogelijk om processen te automatiseren en te optimaliseren en creëert toegevoegde waarde zoals meer efficiëntie, betere kwaliteit en een snellere reactie op veranderingen. Op deze manier kunnen flexibele processtructuren worden gecreëerd (zie afbeelding rechts).

De identificeerbaarheid van activa is ook belangrijk, omdat activa hierdoor uniek kunnen worden geïdentificeerd en dus ook uniek kunnen worden toegewezen. Een voorbeeld hiervan is een productie-installatie. Een productie-installatie kan bestaan uit veel verschillende machines, sensoren, actuatoren en andere technische systemen die met elkaar verbonden zijn en samenwerken om een specifiek proces uit te voeren.

Het beoordelen van het communicatievermogen en de identificeerbaarheid van een bedrijfsmiddel is een eerste vereiste voor het bepalen van de noodzakelijke stappen en maatregelen voor het netwerken en integreren van bedrijfsmiddelen.

Activa en activabeheer shell in RAMI4.0

RAMI4.0 bij Opdenhoff: OPDPRO.CARE en Opdenhoff Consultancy

Met alle diensten die we bij Opdenhoff voor je leveren, is de vraag: Kunnen digitaliseringswensen worden geïmplementeerd - en wat is duurzaam?

Met onze procesanalyse (gebaseerd op RAMI4.0) creëren we een optimale basis. De procesanalyse wordt uitgevoerd met behulp van bijvoorbeeld de waardestroomanalyse of het procesmodel volgens de "Deming-cyclus" (Plan-Do-Check-Act) (zie onderstaande afbeelding).

Procesanalyse

De afzonderlijke processtappen en de middelen die daarvoor nodig zijn, worden geanalyseerd en de processen worden gevisualiseerd in hun volgorde.

Door bijvoorbeeld processen te analyseren, kunnen zwakke punten in de processen worden geïdentificeerd en gericht worden aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld helpen om foutbronnen te minimaliseren en de productkwaliteit te verbeteren. De efficiëntie van processen kan ook worden verbeterd door processen te analyseren, bijvoorbeeld door afval te verminderen of energiezuinige technologieën te gebruiken.

In het algemeen is procesanalyse daarom een belangrijke stap voordat een productiefabriek wordt gedigitaliseerd, omdat het kan helpen om de processen te begrijpen en gericht te verbeteren. Op basis hiervan kunnen dan gerichte digitaliseringsmaatregelen worden ontwikkeld en geïmplementeerd om het bedrijf het grootste voordeel te bieden.

Bij Opdenhoff denken we buiten de gebaande paden: Kan het proces worden gedigitaliseerd met onze componenten? Hoe zit het met SCADA en visualisatie? Hebben we etiketteersoftware nodig? Is software voor leveringsdatum slots nodig?

Samen met u ontwikkelen we een procesrichtlijn en analyseren we de volledige levenscyclus van het systeem met behulp van RAMI4.0.

De heer Brunetti: Contactpersoon voor doseersystemen

Boek nu uw persoonlijke consult met Antonio Brunetti over RAMI4.0, gratis en vrijblijvend.

RAMI4.0 in een oogopslag

 

RAMI bestaat uit verschillende fasen in de levenscyclus - wij bij Opdenhoff zijn de specialisten voor de productiefase.

RAMI4.0 is een driedimensionale kaart die de belangrijkste aspecten van Industrie 4.0 weergeeft. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen een gemeenschappelijk perspectief hebben en een gedeeld begrip ontwikkelen.

 

Tekening RAMI4.0
RAMI4.0 definitie

Het RAMI 4.0 referentiearchitectuurmodel en de Industrie 4.0 componenten bieden bedrijven een kader voor de ontwikkeling van toekomstige producten en bedrijfsmodellen. RAMI4.0 is een driedimensionale kaart die laat zien hoe de invoering van Industrie 4.0 op een gestructureerde manier kan worden aangepakt. Een belangrijk doel van RAMI4.0 is ervoor te zorgen dat alle partijen die betrokken zijn bij Industrie 4.0 discussies en activiteiten een gemeenschappelijk kader hebben om elkaar te begrijpen. Het RAMI4.0 raamwerk moet het mogelijk maken om standaarden te identificeren om te bepalen of aanvullingen en wijzigingen nodig zijn. Dit model wordt aangevuld met de Industrie 4.0 componenten. Beide resultaten worden beschreven in DIN SPEC 91345 (Referentie Architectuur Model Industrie 4.0).

Belangrijke kenmerken

RAMI4.0 definieert een servicegeoriënteerde architectuur (SOA) waarin applicatiecomponenten services leveren aan andere componenten via een communicatieprotocol over een netwerk. De basisprincipes van SOA zijn onafhankelijk van leveranciers, producten en technologieën. Het doel is om complexe processen op te splitsen in beheersbare pakketten, inclusief gegevensbescherming en IT-beveiliging.

De huidige kenmerken van "Oude Wereld Industrie 3.0" in de productie zijn:

  • Op hardware gebaseerde structuur
  • Functies gekoppeld aan hardware
  • Hiërarchie-gebaseerde communicatie
  • Geïsoleerd product

De "Nieuwe Wereld: Industrie 4.0" productiesystemen worden gekenmerkt door:

  • Flexibele systemen en machines
  • Functies verdeeld over het netwerk
  • Deelnemers interageren over hiërarchische niveaus heen
  • Communicatie tussen alle betrokken partijen
  • het product maakt deel uit van het netwerk
  • Structuur van RAMI4.0

RAMI4.0 bestaat uit een driedimensionaal coördinatenstelsel dat alle belangrijke aspecten van Industrie 4.0 beschrijft. Op deze manier worden complexe onderlinge relaties opgesplitst in kleinere en eenvoudigere clusters.

Voordelen van RAMI4.0

Het model integreert verschillende gebruikersperspectieven en biedt een gemeenschappelijke kijk op Industrie 4.0 technologieën. Met RAMI4.0 kunnen de vereisten van de sectoren - van productieautomatisering tot machinebouw en procestechniek - worden behandeld in brancheverenigingen en standaardisatiecommissies. RAMI4.0 biedt dus een gemeenschappelijk begrip van standaarden en use cases.

RAMI4.0 kan worden gezien als een kaart van Industrie 4.0 oplossingen. Het is een oriëntatie om de vereisten van de industrieën samen met nationale en internationale standaarden in kaart te brengen om Industrie 4.0 te definiëren en verder te ontwikkelen. Met de Industrie 4.0-initiatieven is er een verfrissende interesse in verschillende organisaties die samenwerken en de verkokering van nationale normalisatie-instituten doorbreken.

De uitdaging

De toevloed aan technologie begint de productie drastisch te verbeteren. Het RAMI4.0-model staat centraal bij het begrijpen van de hele productie- en toeleveringsketen.

nl_NLDutch
GDPR cookieconsent met echte cookie banner